ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระมัดระวังเมื่อติดตั้งกระจกกาวยูวี 

โปรดเลือกรุ่นมือถือที่จะทำการติดตั้งกระจกปกป้องจอเอเบิลเม็น

Nature
Mountains

Heavy Impact Technology
แข็งแรงปกป้องหน้าจอได้มากกว่า