Samsung Galaxy S24 Series

กระจกเพิ่มความเป็นส่วนตัว
(FF Slim Privacy)

กระจกเต็มจอ ป้องกันการมองเห็นจากด้านข้าง
กันกระแทกสูงถึง 1.5 เมตร รับประกัน 1 ปี
เปลี่ยนใหม่ได้ฟรีเมื่อแตกร้าว

S24 Ultra Privacy

กระจกผิวด้าน
(FF Slim Matte)

กระจกเต็มจอ ผิวด้าน ลอรอยนิ้วมือ
และแสงสะท้อน กันกระแทกสูงถึง 1.5m
รับประกัน 1 ปี เปลี่ยนใหม่ได้ฟรีเมื่อแตกร้าว

S24 Ultra matte

เคสกันกระเเทก (New)

เคสใสกันกระแทกได้สูงถึง 1.5 เมตร
รองรับ MagSafe

S24 Ultra Case

เทียบฟิล์มกระจกกันรอย 3 แบบ

กระจกเต็มจอลงโค้งกาวยูวี
3D UV Ultra Clear

S24 ultra 3D UV

กระจกเพิ่มความเป็นส่วนตัว
FF Slim Privacy

S24 Ultra Privacy

กระจกผิวด้าน
FF Slim Matte

S24 Ultra Matte

OUR PRODUCTS

รวมรีวิว Samsung S24 Series